สวัสดีครับ

popatee เป็น startup project ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ไว้ ด้วยกัน

products ของเราได้แก่การหาดีลที่ดีที่สุดสินเชื่อบ้านใหม่ให้กับผู้กู้ ข้อมูลที่จำเป็น การเตรียมเอกสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ การวิเคราะห์สินเชื่อบ้านที่ผ่อนชำระอยู่ พร้อมกับหาแหล่งเงินทุนที่สามารถลดภาระดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ได้

นอกจากนี้ product ในอนาคตยังรวมถึงการจดจำนองและการขายฝาก และเรากำลังศึกษาความเป็นไปได้ของ peers to peers lending สำหรับสินเชื่อบ้าน

ในระหว่างที่เรากำลังพัฒนา product ต่างๆ อยู่นี้ สามารถสมัครรับข้อมูลข่าวสารกับเราได้ทาง email (ช่องข้างล่าง) หรือทาง facebook fanpage ครับ

รับข่าวสารจากเรา

เริ่มต้น

กรอกข้อมูล

รายได้ขั้นต่ำ

ระยะเวลากู้

ราคาซื้อขาย

ราคาประเมิน

รายละเอียด

วงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้

{{mortgage.max_loan_amount_by_period | currency:"฿"}}

วงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้(ตามราคาประเมิน)

{{mortgage.max_loan_amount_by_estimated_price | currency:"฿"}}

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

{{mortgage.required_min_income | currency:"฿"}}

วงเงินกู้

{{mortgage.loan_limit | currency:"฿"}}

คิดเป็นเงินดาวน์

{{mortgage.part_payment | currency:"฿"}}

หรือคิดเป็น % ของเงินต้นเท่ากับ

{{(mortgage.part_payment_percentage * 100) + '%'}}

ผ่อนชำระต่อเดือน

{{mortgage.min_pay_by_installments | currency:"฿"}}

ผ่อนชำระต่อเดือน

{{mortgage.max_pay_by_installments | currency:"฿"}}

กรอกข้อมูล

วันเริ่มสัญญาเงินกู้

วันครบกำหนดสัญญา

เงินต้นคงเหลือ

ค่าจดจำนองใหม่ (%)

ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด (%)

ค่าผ่อนชำระปัจจุบัน

รายละเอียด

ระยะเวลาเงินกู้ (เดือน)

{{refinance.loan_period_months + ' เดือน'}}

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

{{refinance.min_income | currency:"฿"}}

ค่าผ่อนชำระต่อเดือน ต่ำสุด

{{refinance.min_installment_cost | currency:"฿"}}

ค่าผ่อนชำระต่อเดือน สูงสุด

{{refinance.max_installment_cost | currency:"฿"}}

ค่าจดจำนองใหม่

{{refinance.newly_mortgage_cost | currency:"฿"}}

ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด

{{refinance.early_redeem_fee_cost | currency:"฿"}}

ค่าประเมิน

{{refinance.estimation_cost | currency:"฿"}}

สรุปค่าใช้จ่าย

{{refinance.cost_summary | currency:"฿"}}

ประหยัดต่ำสุด (บาท)

{{refinance.min_save_cost | currency:"฿"}}

ประหยัดสูงสุด (บาท)

{{refinance.max_save_cost | currency:"฿"}}

คุ้มภายในเวลาต่ำสุด (เดือน)

{{refinance.min_worth_in_month + ' เดือน'}}

คุ้มภายในเวลาสูงสุด (เดือน)

{{refinance.max_worth_in_month + ' เดือน'}}

เลือกธนาคาร

ส่วนต่อจากนี้จะเป็นส่วนกรอก
- ข้อมูลส่วนตัว
- ข้อมูลรายได้
- ข้อมูลสินทรัพย์
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วย credit profile

popatee จะช่วยกรอก e-form ของแต่ละธนาคาร
เพื่อประหยัดเวลาให้ท่านในการต้องไปกรอกแบบฟอร์มของแต่ละธนาคารเอง
เมื่อกรอกแบบฟอร์มกับ popatee แล้ว แต่ละธนาคารจะติดต่อกลับไปหาท่าน

กรอกข้อมูล การทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

ที่อยู่บริษัท

เบอร์โทรศัพท์

รายได้ประจำเดือน

รายได้อื่นๆ/เดือน

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงานเดิม

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งครั้งสุดท้าย

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

รายได้ประจำเดือน

กรอกข้อมูล การทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

ที่อยู่บริษัท

เบอร์โทรศัพท์

รายได้ประจำเดือน

รายได้อื่นๆ/เดือน

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงานเดิม

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งครั้งสุดท้าย

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

รายได้ประจำเดือน

กรอกข้อมูล การทำงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

ที่อยู่บริษัท

เบอร์โทรศัพท์

รายได้ประจำเดือน

รายได้อื่นๆ/เดือน

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงานเดิม

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งครั้งสุดท้าย

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

รายได้ประจำเดือน

กรอกข้อมูล การทำงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

ที่อยู่บริษัท

เบอร์โทรศัพท์

รายได้ประจำเดือน

รายได้อื่นๆ/เดือน

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงานเดิม

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งครั้งสุดท้าย

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

รายได้ประจำเดือน

กรอกข้อมูล การทำงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

ที่อยู่บริษัท

เบอร์โทรศัพท์

รายได้ประจำเดือน

รายได้อื่นๆ/เดือน

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงานเดิม

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งครั้งสุดท้าย

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

รายได้ประจำเดือน

กรอกข้อมูล การทำงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

ที่อยู่บริษัท

เบอร์โทรศัพท์

รายได้ประจำเดือน

รายได้อื่นๆ/เดือน

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงานเดิม

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งครั้งสุดท้าย

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

รายได้ประจำเดือน

กรอกข้อมูล ส่วนบุคคล

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ว/ด/ป เกิด

สัญชาติ

รายละเอียด

เอกสารยืนยันตัวตน

เลขที่บัตร

วันหมดอายุ

จำนวนบุตร

บุตรที่กำลังศึกษาอยู่

สถานะภาพ

กรอกข้อมูล ส่วนบุคคล

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ว/ด/ป เกิด

สัญชาติ

รายละเอียด

เอกสารยืนยันตัวตน

เลขที่บัตร

วันหมดอายุ

จำนวนบุตร

บุตรที่กำลังศึกษาอยู่

สถานะภาพ

กรอกข้อมูล ที่อยู่

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน

เหมือนข้างบน?

กรรมสิทธิที่อยู่ปัจจุบัน

กรอกข้อมูล ที่อยู่

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน

เหมือนข้างบน?

กรรมสิทธิที่อยู่ปัจจุบัน

กรอกข้อมูล หลักประกัน

ประเภทหลักประกัน

เลขที่โฉนด นส3/นส3ก

ห้องชุด/คอนโดมิเนียม (ถ้ามี)

อื่นๆ

เนื้อที่

รายละเอียด

กรรมสิทธิ์ของหลักประกัน ปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิของ?

ราคาซื้อขาย

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด