ส่วนต่อจากนี้จะเป็นส่วนกรอก
- ข้อมูลส่วนตัว
- ข้อมูลรายได้
- ข้อมูลสินทรัพย์
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วย credit profile

popatee จะช่วยกรอก e-form ของแต่ละธนาคาร
เพื่อประหยัดเวลาให้ท่านในการต้องไปกรอกแบบฟอร์มของแต่ละธนาคารเอง
เมื่อกรอกแบบฟอร์มกับ popatee แล้ว แต่ละธนาคารจะติดต่อกลับไปหาท่าน
กลับ ต่อไป

กรอกข้อมูล การทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

ที่อยู่บริษัท

เบอร์โทรศัพท์

รายได้ประจำเดือน

รายได้อื่นๆ/เดือน

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงานเดิม

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งครั้งสุดท้าย

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

รายได้ประจำเดือน

กรอกข้อมูล การทำงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

ที่อยู่บริษัท

เบอร์โทรศัพท์

รายได้ประจำเดือน

รายได้อื่นๆ/เดือน

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงานเดิม

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งครั้งสุดท้าย

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

รายได้ประจำเดือน

กรอกข้อมูล การทำงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

ที่อยู่บริษัท

เบอร์โทรศัพท์

รายได้ประจำเดือน

รายได้อื่นๆ/เดือน

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงานเดิม

ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งครั้งสุดท้าย

แผนก/ฝ่าย

อายุงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

รายได้ประจำเดือน

กรอกข้อมูล ส่วนบุคคล

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ว/ด/ป เกิด

สัญชาติ

รายละเอียด

เอกสารยืนยันตัวตน

เลขที่บัตร

วันหมดอายุ

จำนวนบุตร

บุตรที่กำลังศึกษาอยู่

สถานะภาพ

กรอกข้อมูล ที่อยู่

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

เบอร์ต่อ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน

เหมือนข้างบน?

กรรมสิทธิที่อยู่ปัจจุบัน

กรอกข้อมูล หลักประกัน

ประเภทหลักประกัน

เลขที่โฉนด นส3/นส3ก

ห้องชุด/คอนโดมิเนียม (ถ้ามี)

อื่นๆ

เนื้อที่

รายละเอียด

กรรมสิทธิ์ของหลักประกัน ปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิของ?

ราคาซื้อขาย

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด